Charakteristika IS E3M

Informačný systém s obchodným názvom E3M (v skratke IS E3M) tvorí aplikačné programové vybavenie, reprezentované všetkými štandardnými modulmi. Je to komplexný integrovaný podnikový informačný systém, vhodný pre rôzne typy organizácií. Vďaka svojej modulárnosti a variabilite môže byť zostavený tak, že plne vyhovuje potrebám obchodných organizácií (distribútorské firmy, veľkosklady, maloobchod), výrobných organizácií i organizácií pôsobiacich v oblasti služieb. Je navrhnutý pre mnohoužívateľské prostredie. Predstavuje vysoko parametrizovateľné riešenie , ktoré je možno prispôsobiť a upraviť pre konkrétne podmienky a podľa požiadaviek užívateľa.


IS E3M spĺňa všetky náročné parametre pre moderný podnikový informačný systém. Okrem množstva funkcií pre prácu vo všetkých firemných oblastiach systém ponúka:
  • možnosť vlastných nastavení pre prehľadnú prácu v programoch
    Napr. užívateľ si zvolí tie programy, ktoré pri svojej práci najčastejšie používa, môže si nastaviť veľkosť písma, ktorá mu vyhovuje, farbu stĺpcov v zoznamoch, apod.
  • podporu slovenskej diakritiky - triedenie názvov podľa abecedy aj s diakritikou
  • spúšťanie aplikácií na externých zariadeniach (PC, tablet, mobil)
  • podporu práce s inými systémami, aktívne využívanie vstupov a výstupov z excelu (import, export dát), komunikáciu E3M s prenosnými dátovými terminálmi OPDT (čítačky čiarových kódov)

Svojim zákazníkom ponúkame produkty pre oblasti:

logistika ekonomika evidencia evidencia


IS E3M je budovaný na báze otvorených systémov 3-úrovňovej architektúry klient/server. Je určený pre podporu operatívneho a strategického rozhodovania a riadenia firmy. Samozrejmosťou je vysoká variabilita výstupných dokumentov (zohľadnenie požiadaviek distribučných reťazcov, ale i ostatných špecifík) - viac odberných miest, viac fakturačných miest, zložitejšia štruktúra cenníkov, odberateľské cenníky, akcie, možnosť vytvoriť si ku skladovým kartám prílohy (Attachment Y - obrázok, certifikát), súčasnú prácu s viacerými mernými jednotkami (automatické prepočty), tlač čiarových kódov priamo v dokumentoch, vyhodnocovanie, a pod.

IS E3M podporuje distribuované (off-line) spracovanie dát (riešenie prepojenia prevádzok lokalizovaných na viacerých miestach), predaj cez internet E-commerce (E-shop) ako i mobilný predaj a komunikáciu cez GSM M-Commerce. Využíva technológiu čiarového kódu, integráciu prenosných dátových terminálov (OPDT), pozičné skladové hospodárstvo i komunikáciu technológiou EDI (elektronická výmena dokladov).

Na strane klienta sú podporované platformy OS MS Windows, MacOS X a LINUX. Vývojové prostredie GENERO znamená zvýšený komfort pre používateľa, grafickejšie prostredie, viacnásobné dialógy, TOP-menu, dynamické polia s tabuľkami.


E3M riešenie pre:

Obchod
Výroba
Ekonomika
Riadenie

Kontakt:

+421 33 791 39 11
info@etrim.sk
Kukučínova 18, Piešťany

Chcete vedieť:

O firme
Referencie
Mapa stránky

Ponúkame:

Produkty
Služby
Copyright © 2015 ETRIM s.r.o.