CLOUD

Záujemcovia o produkt E3M nemusia vlastniť licencie na používanie SW, ale môžu využiť aj moderný model poskytovania SW formou CLOUD-u, ktorým znížia investičné výdavky na implementáciu informačného systému. Takto môžu využívať všetky naše SW produkty. Dáta sú uložené na externom serveri a užívateľ má možnosť k nim pristupovať z akéhokoľvek zariadenia a odkiaľkoľvek. Stačí, aby mal k dispozícii internetové pripojenie.