Moduly pre RIADENIE

Program je určený pre riadiacich pracovníkov ako možnosť získať rýchle informácie z podsystémov ekonomickej agendy. Ponúka sledovanie už spracovaných dát v jednotlivých podsystémoch, v samotnom programe nie je možné vykonávať úpravy dát agendy. Dáta sú v zostavách spracované nielen v tabuľkách, ale i v podobe grafu. Program ďalej umožňuje vykonávať analýzu dát nad prípadnými sumárnymi hodnotami. Výstupné zostavy je možné tlačiť alebo exportovať do tabuľkového editoru (excelu) pre prípadné ďaľšie spracovanie

Program na podporu finančného plánovania vám dáva presný obraz stavu vašej spoločnosti (stav bankových účtov, pokladní, stav pohľadávok a záväzkov) optimalizovaný na pravdepodobnosť platby od dodávateľa resp. na platbu dodávateľovi, zobrazuje predpokladané platby (mzdy, DPH, daň zo zisku, atď.). Program tiež umožňuje evidenciu vlastných finančných akcií - nákup materiálu, PHM, energie, platenie nájomného, dopravy, vyplácanie dividend, investície, a pod. V programe je zachytený počítačový stav finančných zdrojov, ako stav na bankových účtoch plus stav pokladní. K tejto položke sú pričítané resp. odčítané položky podľa časovej následnosti.