Nová verzia E3M 9.10 je pripravená na dodanie našim zákazníkom.

Našim zákazníkom sme pripravili novú verziu IS E3M9. E3M9 má nové vlastnosti a obsahuje množstvo nových funkcií. V rámci E3M9 ponúkame nové produkty - mobilné aplikácie, ďalšie nové samostatné moduly.