Nová verzia E3M 9.06.

Našim zákazníkom sme pripravili novú verziu IS E3M9.

  • V rámci E3M9 ponúkame nové produkty - mobilné aplikácie, ďalšie nové samostatné moduly.
  • E3M9 má nové vlastnosti a obsahuje množstvo nových funkcií.