OUTSOURCING

Outsourcing je v súčasnosti rozšírená forma realizácie niektorých vedľajších podnikových procesov externým dodávateľom. Spoločnosť sa tak môže sústrediť na svoje hlavné, východiskové činnosti a starostlivosť a vedenie vedľajších procesov zverí do rúk externým špecialistom.

Naša firma poskytuje outsourcing v oblasti IT, konkrétne služby spojené s komplexnou starostlivosťou o IT infraštruktúru. Ide o služby ako údržba počítačovej siete (LAN, WiFi, WAN) a koncových zariadení (počítače, mobily, ...), výmena starej techniky, migrácia dát a programov, zálohovanie, administrácia internetového pripojenia, e-mailových služieb, antivírová a antispamová ochrana, aktualizácia systémov a aplikácií.