PODPORA

Po analýze súčasného stavu podnikových procesov a následnom vytvorení optimálneho návrhu riešenia Vám zostavíme softvér, ktorý plne vyhovuje individuálnym potrebám firmy, na základe dohodnutých a odsúhlasených podmienok. Zabezpečíme dodanie technického vybavenia a softvéru, prenos údajov a databáz, naplnenie číselníkov, nastavenie systému a nadefinovanie počiatočných stavov. Pokračuje sa školením užívateľov, spustením testovacej prevádzky a prechod do ostrej prevádzky.

Nasleduje dlhoročná podpora počas celej doby používania systému, realizácia legislatívnych zmien, implementácia technologických inovácií, odborných školení. Samozrejmosťou je možnosť realizácie individuálnych úprav a rozšírení softvéru. Užívateľom IS E3M poskytujeme stálu programovú aj technickú podporu. Pracovníci HOTLINE a HELPDESKU sú okamžite k dispozícii formou telefonickej, alebo mailovej komunikácie.