Moduly pre EVIDENCIU

Program Firmy umožňuje podrobnú evidenciu tuzemských a zahraničných dodávateľských, resp. odberateľských firiem alebo fyzických osôb, evidenciu a nastavenie obchodných podmienok, odberných a fakturačných miest, identifikačné a kontaktné údaje a tiež evidenciu bankových účtov spoločnosti. V ostatných podsystémoch E3M možno pracovať len s firmami (či účtami), ktoré sú zaevidované. Po zadaní kódu firmy pri evidencii dokladu sa automaticky predplnia údaje zadané na karte firmy, či v obchodných podmienkach (cenníky, zľavy, úverový limit,... atď.)

Modul Cesty umožňuje evidenciu a spracovanie pracovných ciest na obchodné prípady od vystavenia príkazu na pracovnú cestu po likvidáciu pracovnej cesty. Ďalej evidenciu cestovateľov, ktorí sa zúčastnili pracovnej cesty, evidencia diét a celkových nákladov na pracovné cesty. Z programu sa generujú interné doklady pre účtovníctvo.