Moduly pre LOGISTIKU

Program Výroba je svojim zameraním koncipovaný ako nástroj pre riadenie výrobných činností spoločnosti. Riadi materiálovú a časovú oblasť výroby, spracováva kusovník, pracovné postupy, výrobné príkazy pre zákazky z programu SKLADY a FAKTURÁCIA. Podporuje ručné i automatické vychystávanie materiálu.

Podsystém Sklady zabezpečuje sledovanie pohybu a množstva tovaru alebo materiálu v skladoch, pričom podporuje technológiu čiarového kódu. Každý prijatý, resp. vyskladnený tovar sa nasmína cez EAN kód do PDT (prenosný datový terminál) snímača s príslušným množstvom, a takto nasmímaný tovar sa môže importovať do programu. Po zadefinovaní ľubovoľnej štruktúry skladu je možné tovar zaskladňovať a vyskladňovať podľa skladových pozícií aj s využitím zariadenia PDT. V E3M je možné sledovať informácie o zaskladnených množstvách na jednotlivých pozíciách. Program Sklady poskytuje informácie skladového hospodárstva - príjemky, výdajky, rezervácie, komisie, sledovanie dátumu spotreby, inventúru skladu, prehľad prijatých došlých faktúr, prehľad zapožičaného tovaru, kontroly presunov skladov, kontrola hotovosti a porovnanie s fiškálom, mesačnú uzávierku skladu a rôzne iné. Obsahuje funkcie pre balenie a paletovanie tovaru.