Moduly pre EKONOMIKU

V tomto module je možné evidovať bankové výpisy, automaticky párovať pohľadávky a záväzky a tlačiť príkazy na úhradu. Program umožňuje komunikáciu s bankami prostredníctvom webového rozhrania (Home banking, Open banking API). Pri evidencii výpisu kontroluje variabilný symbol, číslo faktúry a fakturovanú sumu. Pre automatické párovanie je možné nastaviť rôzne kritériá párovania (variabilný symbol, IČO platcu alebo prijímateľa, číslo účtu platcu alebo prijímateľa, suma faktúry, atď.). Pri zostavovaní príkazu na úhradu umožňuje selektívny výber neuhradených faktúr podľa rôznych kritérií a kontroluje duplicitu úhrad. IS E3M obsahuje funkcie, ktoré umožňujú prepojenie na API bánk, čo zabezpečí online prístup k pohybom na bankovom účte, bez nutnosti prihlasovania do Internet bankingu alebo Home bankingu. Tzn., že všetky pohyby na bankovom účte sa okamžite prejavia v IS E3M a sú pripravené na spracovanie. Prepojenie aktivujete jednoducho cez voľbu Open Banking / Tatra banka Premium API/ Aktivácia.

Pomocou Premium API rozhrania podporujeme prístup k účtom vedeným v bankách: Tatra banka, VÚB, Slovenská sporiteľňa, ČSOB SK, Raiffeisen banka, Fio banka, Unicredit Bank SK.